in business building

Strukturelt relaterede overvejelser for danske virksomheder som vil have succes i USA

I USA er der store strukturelle og makromæssige forskelle imellem de forskellige stater.  En af de primære struktur forskelle er medarbejder/arbejdsgiver forholdet og hvordan det regulereres. Jeg vil eksemplificere med “Right To Work” lovgivningen, som lovgiver om forholdet mellem arbejdsgiver og fagforening, og dermed medarbejderne (click på wikipedia linket for en dybere forklaring af Right to work konceptet). 24 stater i USA har vedtaget Right to Work lovgivningen, herunder Georgia som mit firma Katapult Group har hovedsæde i. Under Right to work lovgivningen er forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager langt mere op til de frie markedskræfter og kan ikke reguleres af fagforeningerne. Ligger du således din virksomhed i staten Georgia, i modsætning til New York, som ikke
Subscribe or log in to read the rest of this content.