in Uncategorized

Strukturelt relaterede overvejelser for danske virksomheder som vil have succes i USA

I USA er der store strukturelle og makromæssige forskelle imellem de forskellige stater. 

En af de primære struktur forskelle er medarbejder/arbejdsgiver forholdet og hvordan det regulereres. Jeg vil eksemplificere med “Right To Work” lovgivningen, som lovgiver om forholdet mellem arbejdsgiver og fagforening, og dermed medarbejderne (click på wikipedia linket for en dybere forklaring af Right to work konceptet).

Right To Work states map

24 stater i USA har vedtaget Right to Work lovgivningenherunder Georgia som mit firma Katapult Group har hovedsæde i. Under Right to work lovgivningen er forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager langt mere op til de frie markedskræfter og kan ikke reguleres af fagforeningerne. Ligger du således din virksomhed i staten Georgia, i modsætning til New York, som ikke har vedtaget Right to work, betyder det at du har langt mere fleksibilitet i brugen af arbejdskraft som en resource. I Right to work stater kan du beskue arbejdskraften som en  en fleksibel omkostning i modsætning til en fast omkostning. Du kan hyre og fyre fra dag til dag. Lad mig gentage: Du kan ansætte en person dag 1, og hvis du ikke længere har brug for personen kan du på dag 2 skille dig ad med personen, uden at skulle give lange forklaringer eller dokumentere noget. Det giver fleksibilitet! 

De strukturelt definerede elementer har store implikationer på det løbende omkostningsniveau. Omkostningsniveauet afgør hvor meget tid det tager at blive selvfinansierende. Strukturforskellene har dermed grundlæggende betydning for virksomhedens muligheder for at overleve og få succes i USA.