in Uncategorized

Opstarts Kløften

Opstarts Kløften
De fleste mindre- og mellemstore virksomheder som ønsker at starte op i USA skal efter min vurdering igennem Opstarts Kløften for at overleve i USA. Opstarts Kløften (inspireret af Geoffrey Moore’s Chasm teori) definerer jeg som den kritiske første periode du skal igennem efter at have evalueret markedet og sagt GO til USA, men inden du har en reel kundemasse og har en stabil forretning i USA.
I bagspejlet er Opstarts Kløften nem at forstå og analysere. På forkanten er Opstarts Kløften noget der ligner et mindre hul i jorden, som man “bare lige hopper over”. Mange mindre- og mellemstore virksomheder er desværre ubevidste om Opstarts Kløftens dybde og resourcemæssige krav, og denne manglende forståelse af er efter min erfaring den primære årsag til at virksomhederne fejler.
Lack of clarity when starting in the US market
Vil du overleve i USA? Vil du have succes på det amerikanske marked? En forståelse og bevidsthed omkring Opstarts Kløften og dens udfordringer er det første skridt!
I senere blogs vil jeg tale mere om udfordringerne igennem Startup Kløften, og hvad man kan gøre i planlægningen samt igennem Opstarts Kløften for at optimere sine muligheder for succes i USA.